Abonneren  Inloggen

Dienstencentrum voegt Milieu-RI&E toe aan online platform

4 juli 2024

In april heeft Dienstencentrum de Milieu Risico Inventarisatie & Evaluatie toegevoegd aan de Arbo RI&E en de CO2 & Energie RI&E. Daarmee hebben bedrijven in de creatieve industrie de beschikking over één platform voor een efficiënte inventarisatie van deze belangrijke bedrijfsrisico’s. Een platform ook met instrumenten om die risico’s te verminderen en om bedrijfsprocessen te verbeteren én verduurzamen. We spraken erover met John Koekenbier en Peter Tegel, respectievelijk directeur en senior adviseur bij Dienstencentrum.

Op kantoor bij Dienstencentrum, naast het KVGO gevestigd in een kantoorpand op Schiphol-Rijk, gaat Koekenbier in op de voordelen van inmiddels 3 RI&E-families binnen één webapplicatie: ‘Je kunt nu vanuit die ene digitale omgeving gestructureerd werken aan bijvoorbeeld je ISO 14001-certificaat. Eén plek waar je alles invult en bijhoudt, en waarin je – zonder telkens in en uit te loggen – kunt switchen tussen de verschillende RI&E’s. De nieuw toegevoegde Milieu RI&E is op zichzelf al een fijn instrument waarin je de milieu-impact van jouw bedrijf in kaart brengt. Maar het simpele feit dat hij is gebaseerd op hetzelfde platform als de Arbo RI&E en de CO2 & Energie RI&E, maakt het uitvoeren en bijhouden van de verschillende soorten bedrijfsrisico’s voor gebruikers heel eenvoudig.’

Eigen ontwikkeling

Peter Tegel gaat nader in op de Milieu RI&E en het werken met de verschillende RI&E’s: ‘Evenals de Arbo RI&E en de CO2 & Energie RI&E heeft Dienstencentrum de Milieu RI&E voor de creatieve industrie, waar de grafimediasector onder valt, zelf ontwikkeld. Alle bedrijven met een ISO 14001-certificaat kunnen via deze Milieu RI&E hun milieurisico's eenvoudig inventariseren, zoals het risico van jouw bedrijfsactiviteiten op bodem- en watervervuiling, geluidshinder en stank. De vastlegging daarvan heeft echter een vrije vorm, en mag bijvoorbeeld in Excelsheets of Word-documenten worden gedaan.

Maar het is natuurlijk veel handiger om daarvoor gebruik te maken van een bestaand platform, want dat scheelt je veel werk. Je selecteert in onze webapplicatie eerst jouw type bedrijf binnen de Creatieve Industrie – bijvoorbeeld een digitaaldrukkerij of een offsetdrukkerij – en het aantal werknemers. Het systeem presenteert vervolgens zelf al de verschillende afdelingen en processen die er in jouw bedrijf waarschijnlijk zijn. Dat kun je natuurlijk weer aanpassen of aanvullen, tot op werk­ plekniveau. Daarna kun je voor jouw speci­fieke bedrijf alle vragen doorlopen en zodoende de milieurisico’s inventariseren. Bij elke vraag is er een korte uitleg. Wil je meer weten? Dan kun je per vraag klikken op een infowijzer die optimale ondersteuning biedt om de opgevraagde informatie alsnog in te vullen. Zo kun je, door al die vragen af te lopen, zelfstandig alle risico’s inventariseren.’

Peter Tegel, senior adviseur bij Dienstencentrum (links) en John Koekenbier directeur bij Dienstencentrum

In de kortste tijd naar het beste resultaat

Koekenbier vult aan: ‘Een onmisbaar onder­ deel in onze Milieu RI&E is bijvoorbeeld een stoffenmanagementsysteem voor het inven­tariseren en classificeren van de stoffen die je in jouw bedrijf gebruikt. Wat zijn daarvan de potentiële risico’s? Nu zit in de Arbo RI&E­-omgeving al zo’n zelfde module. Als je daar deze gegevens al hebt ingevuld, dan geldt deze input automatisch ook voor de Milieu RI&E en hoef je dat niet meer opnieuw in te vullen. Arbo, CO2 & Energie, Milieu: voor alle deze RI&E’s in die ene webapplicatie geldt dezelfde systematiek: je kunt ze stapje voor stapje afwerken, en wanneer alles klaar is, hoef je niet een nieuw hoofdstuk uit te printen en in je fysieke systeem toe te voe­gen, dat ergens in een kast stof staat te hap­pen. Dit werkt veel fijner en gemakkelijker: alles op één plek, digitaal. Dat geldt temeer omdat onze RI&E­-tools altijd up­-to­-date zijn: wij houden daarin bijvoorbeeld de wetgeving bij, zodat een ondernemer of KAM­coördina­tor dat niet meer hoeft te doen. Zo kom je met deze RI&E­tools in de kortste tijd tot het beste resultaat.’

Andere voordelen

Wanneer ondernemingen gebruikmaken van de CO2 & Energie RI&E van Dienstencentrum, genieten zij een aantal additionele voordelen, voortkomend uit het feit dat dit de enige door de overheid erkende CO2 & Energie RI&E voor de Topsector Creatieve Industrie is. Koekenbier: ‘Ondernemers voldoen hiermee aan een flink aantal wettelijke verplichtingen, waaronder het rapporteren over de Erkende Maatregelen Lijst (EML), want die is in deze RI&E verwerkt en wordt ook weer door Dienstencentrum actueel gehouden. Een productiebedrijf met een jaarlijks verbruik van 50.000 kilowattuur stroom en/of 25.000 kubieke meter gas – vanaf circa 6 medewer­kers – is verplicht te rapporteren welke energiebesparingsmaatregelen voor hen verplicht zijn en of ze deze hebben doorge­voerd. Met dit instrument maak je die rapportage met één druk op de knop en lever je dat digitaal aan bij RVO.’

De herkenbare look & feel van de RI&E-webapplicaties

Tegel benoemt nog 2 aanzienlijke voordelen van de CO2 & Energie RI&E: ‘Bedrijven met meer dan 250 medewerkers krijgen bij gebruik van deze RI&E een vrijstelling voor de Energie Audit Plicht, die voortkomt uit de Richtlijn Energie-Efficiëntie (REE), beter bekend als Energy Efficiency Directive (EED). Om deze EED-audit te kunnen laten uitvoeren ben je anders al snel 30.000 euro kwijt aan een energieconsultancybureau. Dat scheelt dus veel kosten! Maar daarnaast is deze RI&E-tool ook voorbereid op de verplichting voor bedrijven om per 1 juli 2024 het woon-werkverkeer voor medewerkers te registreren, de zogenoemde werkgebonden personenmobiliteit (WPM). Deze verplichting wordt ongetwijfeld opgevolgd door stimuleringsbeleid waarbij bedrijven die de CO2- impact van dit verkeer terugdringen worden beloond en waarbij bedrijven die op dit punt achterblijven worden belast. Via onze CO2 & Energie RI&E heb je dus binnen één omgeving grip op deze registraties.’

Handhaving: lange discussies worden kort

Natuurlijk komt een verantwoorde bedrijfsvoering idealiter voort uit intrinsieke motivatie. Toch is een soepele behandeling tijdens controles door het bevoegd gezag ook een belangrijk voordeel van het gebruik van één of meerdere van deze RI&E’s, zo besluit Koekenbier het gesprek: ‘Als jij tijdens bezoek van de Arbeidsinspectie of Omgevingsdienst snel kunt laten zien dat jij alles – binnen door de overheid erkende instrumenten – netjes hebt vastgelegd en gerapporteerd, dan wekt dat meteen vertrouwen. Dan maak je lange discussies heel kort.’

Kosten van RI&E-tools Dienstencentrum

De jaarlijkse kosten voor het gebruik van de webapplicatie van Dienstencentrum bedragen een paar honderd euro voor bedrijven met minder dan 15 medewerkers tot maximaal 2.200 euro per bedrijf met meer dan 250 medewerkers in de creatieve industrie. De precieze kosten hangen onder meer af van:

  • bedrijfsomvang
  • KVGO-lidmaatschap; datgeeft korting en de Arbo- RI&E is voor KVGO-leden zelfs gratis
  • gebruik van 1, 2 of alle 3 genoemde RI&E-tools in de webapplicatie (combina- tiekorting)
  • bedrijven krijgen 30% korting op de Milieu RI&E wanneer zij bij Diensten- centrum het ISO 14001- groepscertificaat hebben afgenomen
Impressie van het Dashboard Duurzaamheid in de CO2 & Energie RI&E

Floramedia vaart wel bij de drie RI&E’s van Dienstencentrum

Floramedia ontwikkelt en produceert via een eigen ontwerpafdeling, fotostudio en drukkerij productpresentaties voor de groene sector: etiketten en verpakkingen voor bijvoorbeeld planten of bloembollen, zakjes met bloemzaad, enzovoort. Het bedrijf is gevestigd in Westzaan en heeft meerdere internationale verkoopkantoren.

Floramedia was een van de eerste gebruikers van de door Dienstencentrum ontwikkelde Milieu-RI&E, en maakt binnen dezelfde digitale omgeving al langer gebruik van de Arbo RI&E en de CO2 & Energie RI&E. De ervaringen zijn positief, zo meldt Lars Deden, quality en R&D-manager bij Floramedia. ‘Het maken en bijhouden van risico-inventarisaties en -evaluaties is natuurlijk niet onze core business, terwijl het wel belangrijk is. Ontzorging is dan ook de belangrijkste reden waarom wij van de 3 RI&E’s van Dienstencentrum gebruikmaken. Deze instrumenten zijn gebruiksvriendelijk en overzichtelijk. Dienstencentrum assisteert ons hiermee goed bij het in kaart brengen van de mogelijke risico’s van onze activiteiten voor de medewerkers en het milieu. Dat helpt ons in onze communicatie met het bevoegd gezag; in het geval van de Milieu RI&E is dat de Omgevingsdienst Noordzeekanaal.

Maar wij willen zelf ook graag verantwoord ondernemen. Via deze 3 RI&E’s hebben wij snel inzicht in waar wij staan. Door de CO2 & Energie RI&E te doorlopen, ontdekken wij bijvoorbeeld waar de grootste kansen liggen om ons energiegebruik en onze CO2- footprint verder terug te dringen. Dat is heel waardevol. Wij wisten al dat de grootste besparing te behalen is op het terrein van de gebruikte substraten. Maar via deze RI&E kunnen wij precies berekenen wat wij besparen door op een andere soort karton of kunststof over te gaan. Daarover zijn wij veelvuldig met klanten in gesprek. Dit is een heel actueel thema.’

Tekst: Wim Danhof | Fotografie: Bastiaan de Graaf


Wil je het PRINTmatters magazine thuis ontvangen?

Neem een proefabonnement