Modernism: In Print

Tot 1 oktober is bij Bijzondere Collecties UvA de tentoonstelling ‘Modernism: In Print’ te zien. Een overzicht van het modernisme in de Nederlandse vormgeving vanaf 1917, het jaar waarin De Stijl werd opgericht. Publish bezocht de expositie met typograaf Mark van Wageningen, die de typografie onlangs zelf nog een impuls gaf met zijn ‘Novo Typo Color Book’.

Tegelijk met de expositie verscheen een gelijknamige publicatie van Frederike Huygen. Een prachtig geïllustreerde uitgave van Lecturis waarin – en dat is de meerwaarde – de auteur ook de eigen tijd in de geschiedschrijving meeneemt. Met aandacht voor het recente werk van ontwerpers als Joost Grootens en Reinoud Homan.

Bestel Publish 4 2017