Abonneren  Inloggen

Mag een gemeente vreemdgaan?

18 oktober 2021

Onlangs besloot de gemeente Oosterhout na een aanbestedingsprocedure haar drukwerk niet meer bij het lokale Total Print te laten maken. Het orderpakket gaat voortaan naar De Bondt Grafimedia Communicatie in Barendrecht, meldt bndestem.nl. Het is te hopen dat er niet dagelijks geleverd hoeft te worden, want dat betekent dan een dagelijkse rit van 50 km heen en idem terug in plaats van een plaatselijk ritje. 

Maar goed, afhankelijk van de omvang kan dat ook via andere transportmethodes efficiënt gecombineerd worden. Op de vraag of een gemeente tot dit besluit mag komen is duidelijkheid. Ja, het mag. Gemeentes mogen vreemdgaan of beter gezegd scheiden en opnieuw trouwen. De grote vraag is waarom een gemeente, een stad, een provincie of een staat kiest voor productie buiten de eigen grenzen.
 
“Oosterhout had ook in Malta kunnen inkopen”
 
Soms is het duidelijk. Je hebt een brug nodig en er zijn in Nederland 2 bruggenbouwers, dan zul je daar naartoe moeten. Voor drukwerk ligt dat anders. In vrijwel elke gemeente is wel een bedrijf dat iets doet met print. Overigens, voor zover ik begrijp hebben alle gemeentes de nota VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Daarin staat overduidelijk als een van de algemene beginselen bij inkopen over wederzijdse erkenning dat diensten en goederen van ondernemingen uit andere lidstaten van de Europese Unie moeten worden toegelaten. Dus de gemeente Oosterhout had blijkbaar ook kunnen besluiten in België of Malta drukwerk in te kopen.
 
Het staat de gemeente volgens dat ‘Model’ vrij om bepaalde criteria in dat inkoopproces meer gewicht te geven. Wat zijn dan criteria, los van prijs? Om te beginnen moet er aandacht zijn voor doelmatigheid, rechtmatigheid en integriteit. Dus vriendjes bevorderen hoort niet. In 2019 is het ‘Model’ geactualiseerd, waarbij sociale en ecologische aspecten meer belang kregen. Zo kan ik mij voorstellen dat een heel ‘groene’ gemeente gaat voor een minimum aan transport en voor gerecycled papier en een oplosmiddelvrij drukproces. Het ‘Model’ barst van de juridische, ethische, ideële, economische en organisatorische uitgangspunten. Voor een aanbestedingsleek als ondergetekende lijkt het ‘Model’ een vrijbrief voor de inkoper. In principe is handel iedere ondernemer gegund. Lang leve de marktwerking. Toch begrijp ik goed dat politici in Oosterhout aan de bel trekken. Met name omdat de gemeente zelf het lokaal kopen promoot.
 
Deze column van hoofdredacteur Robbert Delfos komt uit PRINTmatters. Meer lezen? Neem een proefabonnement!
 

Uw vacature insturen

Met een vacature op PRINTmatters bereikt u maandelijks bijna 15.000 grafische professionals. En dat voor slechts €150,- voor een hele maand.

Vacature insturen