Prints in Paris 1900

Tot 11 juni toont het Van Gogh Museum in Amsterdam de wereldberoemde affiches die in het Parijs van rond de vorige eeuwwisseling op boulevards en in cafés te zien waren.

Het gaat om affiches voor theatervoorstellingen van onder meer Toulouse-Lautrec, Eugène Grasset en Théophile-Alexandre Steinlen. Het museum toont meer dan 250 prenten uit de eigen verzameling. Vanwege hun kwetsbaarheid worden ze zelden getoond. Naast de bekende affiches van Le Chat Noir en de Moulin Rouge is er op de expositie ook werk te zien dat voor privéverzamelaars gemaakt is. In typografie, vorm en kleur herleeft het Franse fin de siècle waarmee de affichekunst een aanvang nam.