Emoji’s: een nieuwe taal?

Emoji’s hebben geleid tot een nieuw beroep: emojivertaler. Een Brits vertaalbureau, Today Translations, had er onlangs een vacature voor. Volgens het bureau vormen emoji de snelst groeiende taal. Ruim 90% van de internetgebruikers past wel eens emoji’s toe. Taalkundigen zijn het er nog niet over eens of het hier echt een nieuwe taal betreft. 

Volgens sommigen zijn emoji’s een taal die ervoor zorgt dat er bij de ontvanger geen misverstand bestaat over de ‘toon’ van een stuk tekst. Een toegevoegde emoji maakt duidelijk of een boodschap ernstig bedoeld is of als grap. Volgens anderen zijn emoji’s, net als woorden, vatbaar voor interpretatie.

En dan zijn er nog de culturele verschillen. In Europa wordt een zwaaiend handje als vriendelijke groet opgevat, in China als een definitief afscheid.

Taalwetenschapper Lieke Verheijen beschouwt emoji’s niet als een taal maar als een beeldtaal, een visuele verrijking waarmee moeilijk beschrijfbare zaken als intonatie en gezichtsuitdrukkingen kunnen worden weergegeven. Maar als aparte taal functioneren emoji’s niet. ‘Emoji Dick’, een versie van de roman ‘Moby Dick’ in emoji’s is zonder het origineel niet te volgen, zegt zij.

Today Translations beschouwt de emoji-vertaler daarom vooral als een adviseur die de interpretaties kent anderen kan behoeden voor emoji-blunders.

(bron: de Volkskrant)